24/06/2021 By Клима Стил 0

Какво трябва да знаем за новия енергиен етикет?

Какви са новите класове на енергийна ефективност?

От март месец 2021 г. в домакинските електроуреди навлязоха новите енергийни етикети и ревизирани класове на енергийна ефективност. Надолу в публикацията, ще намерите цялата необходима информация по темата.

Защо се налага това?

Промяната на енергийния етикет се налага, зaщото действащата скала на настоящия е вече изчерпана. Класовете A+, A++ и A+++ объркват потребителите и не им носят качествена информация за икономичността на уреда. Потребителите все повече търсят максимално икономични и екологични продукти.При категории хладилници, фризери, перални и съдомиялни всички продукти се класифицират като класове A+, A++ и A+++, което прави останалите енергийни класове от действащия етикет от А до D излишни.

Какво точно се променя?

Обичайните класове като A+++, A++ и A+, се заменят с уеднаквена ска́ла за консумация на енергия от A до G. Седем-степенната ска́ла се запазва. Поради променени методи за измерване не е възможно старият етикет да се преобразува в новия такъв. Възможна е само приблизителна информация. За момента промените няма да засегнат сушилни, фурни и аспиратори. Очаква се те да бъдат ревизирани от 2022 г. нататък. Така че е напълно възможно да намерите пералня клас C до сушилня клас A+++.

Защо уредът ми има два етикета с различни енергийни класове?

Някои от уредите ще пристигат при потребителите с 2 етикета. Това не трябва да буди притеснение. Двойното етикетиране на уредите ще бъде до изчерпване на произведените количества със стария енергиен етикет, но не по-късно от ноември 2021г.

За кои уреди важат новите енергийни етикети?

Първоначалните продуктови групи с нови енергийни етикети са:

 • електронни екрани и телевизори;
 • битови перални машини;
 • битови перални машини със сушилня;
 • хладилни уреди;
 • домакински съдомиялни машини.

Също така се въвежда енергиен етикет и за хладилните уреди с функция за директна продажба, като при тях етикетът предоставя информация на търговците като потребители, но той няма да бъде видим за клиентите на търговските обекти.

Как се определя поредността на продуктовите групи?

При определянето на поредността на продуктовите групи, които да бъдат с обновени енергийни етикети, се взима предвид делът на продуктите, които попадат в най-високия клас. Съответно, тъй като домакинските уреди са с най-голямо засищане на енергийната скала, обновяването на етикетите стартира при тази продуктова група.

От 1 септември 2021 г. светлинните източници (лампи, осветители и др.) също ще имат нов енергиен етикет.

За останалите групи продукти, обозначени като климатици, сушилни, бойлери и др., новите преработени етикети ще бъдат приложени веднага след влизането в сила на съответните регламенти на ЕС. Очаква се въвеждането на новия енергиен етикет за тези групи продукти да започне през 2022 г.

Какво съдържат новите енергийни етикети?

Нов енергие етикет за перални машини

 1.  QR код.
 2.  Клас на енергийна ефективност*.
 3. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 работни цикъла (с програма Еко 40-60).
 4. Максимален капацитет за зареждане.
 5. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане.
 6. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работен цикъл (с програма „Еко 40-60“).
 7. Клас на ефективност при центрофугиране*.
 8. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии.

Важно: *Стойностите се отнасят за половин и пълно зареждане. 

Нов енергиен етикет за перални със сушилни

 1. QR код.
 2. Клас на енергийна ефективност** (пълен работен цикъл).
 3. Клас на енергийна ефективност* (програма за пране).
 4. Среднопретеглена консумация на енергия в kWh/100 програми (пълен работен цикъл**).
 5. Среднопретеглена консумация на енергия* в kWh/100 цикъла (програма за пране).
 6. Максимален капацитет за зареждане (пълен работен цикъл**).
 7. Максимален капацитет за зареждане (програма за пране).
 8. Среднопретеглена консумация на вода в литри/работен цикъл (пълен работен цикъл**).
 9. Среднопретеглена консумация на вода* в литри/работен цикъл (програма за пране).
 10. Времетраене на програмата (пълен работен цикъл**) при условия на пълно зареждане.
 11. Продължителност на програмата „Еко 40-60“ при условия на пълно зареждане.
 12. Клас на ефективност при центрофугиране*.
 13. Шумови емисии по време на програмата за центрофугиране, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Важно: *Стойностите се отнасят за пране при четвърт, половин и пълно зареждане. При пране със сушене са при половин и пълно зареждане.

Нов енергиен етикет за съдомиялни

 1. QR код.
 2. Клас на енергийна ефективност.
 3. Консумация на енергия в kWh/100 работни програми Еко.
 4. Брой стандартни комплекти.
 5. Консумация на вода в литри/работен цикъл Еко.
 6. Продължителност на програмата Еко.
 7. Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

 Нов енергиен етикет за хладилници и фризери

 1. QR код.
 2. Клас на енергийна ефективност.
 3. Консумация на енергия в kWh/година (измерена при новите стандартни условия).
 4. Общ обем на всички отделения за замразяване.
 5. Общ обем на всички незамразени отделения.
 6.  Шумови емисии, изразени в dB(A) спрямо 1 pW и клас на шумовите емисии

Какви са целите на новия енергиен етикет?

Анкетите показват, че  потребителите от европейския пазар се насочват и ориентират от енергийният етикет, при избора на електроуред. В избора им основен мотив за закупуване е бил търсенето на уред, който да е енергоспестяващ и да оказва минимално влияние върху околната среда.

Целта на EK е да улесни максимално потребителите и да стимулира производството на все по-енергийно ефективни уреди, които да са възможно най-екологични. Насищането на най-високите класове на скалата показва необходимостта енергийните етикети да бъдат актуализирани и разширени по отношение на информацията, помествана на тях.

Промяната на енергийните етикети е резултат от завишените изисквания за качество и прецизност при предоставяне на информация за продуктите. ЕК смята, че новите етикети не само ще помогнат на потребителите да се ориентират по-добре, но и ще спомогнат за намаляване на потреблението на енергия с 38 терабайт час на година, а това е повече от годишното потребление в България.